Thị trường căn hộ đang thừa cung?

Từ nay đến cuối năm 2016, riêng thị trường bất động sản TP.HCM và Hà Nội sẽ cung cấp thêm gần 47.000 căn hộ cho người dân. Liệu có đang thừa cung căn hộ?

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây Dựng TP.HCM, bên cạnh số lượng căn hộ còn tồn lại của năm 2012 là 3.402 căn, thị trường bất động sản TP.HCM đã bổ sung nguồn cung từ năm 2013 là 24.214 căn (bán 7.000 căn), năm 2014 là 32.717 căn (bán 16.955 căn), 9 tháng đầu năm 2015 là 37.323 căn (bán 17.300 căn).

Còn theo báo cáo nghiên cứu của Savills, tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ để bán tại thị trường sơ cấp tính đến quý III/2015 có khoảng 30.500 căn hộ, có khoảng 5.220 căn hộ được giao dịch. Quận 2, quận 7 và quận Bình Thạnh tiếp tục là nơi giao dịch sôi động nhất, chiếm 53% trên tổng số lượng giao dịch trên thị trường.

Từ quý IV/2015 đến 2017, có khoảng 57.500 căn từ 92 dự án hiện hữu và tương lai sẽ gia nhập thị trường. Khoảng 33% tổng nguồn cung (18.975 căn) dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2015 và 2016.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây Dựng TP.HCM, bên cạnh số lượng căn hộ còn tồn lại của năm 2012 là 3.402 căn, thị trường bất động sản TP.HCM đã bổ sung nguồn cung từ năm 2013 là 24.214 căn (bán 7.000 căn), năm 2014 là 32.717 căn (bán 16.955 căn), 9 tháng đầu năm 2015 là 37.323 căn (bán 17.300 căn).

Còn theo báo cáo nghiên cứu của Savills, tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ để bán tại thị trường sơ cấp tính đến quý III/2015 có khoảng 30.500 căn hộ, có khoảng 5.220 căn hộ được giao dịch. Quận 2, quận 7 và quận Bình Thạnh tiếp tục là nơi giao dịch sôi động nhất, chiếm 53% trên tổng số lượng giao dịch trên thị trường.

Từ quý IV/2015 đến 2017, có khoảng 57.500 căn từ 92 dự án hiện hữu và tương lai sẽ gia nhập thị trường. Khoảng 33% tổng nguồn cung (18.975 căn) dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2015 và 2016.

Nguồn tồng hợp

Tin tức liên quan