Gần 8 tỷ USD đầu tư vào khu Đông TP HCM

Gần 8 tỷ USD đầu tư vào khu Đông TP HCM

Tính đến đầu quý III/2015, số tiền chảy vào các dự án hạ tầng, nhà ở và trung tâm thương mại tại trục phía Đông Sài Gòn ước tính khoảng 8 tỷ USD và dòng vốn này đang không ngừng tăng lên.